Selandia Cargo 2030HTD

Vi har idag afleveret denne Selandia Cargo trailer 2030 HTD til BS sikring og El Teknik. Vi ønsker tillykke med den!